Nạp thẻ

KHUYẾN MÃI: 100% NHÂN DỊP RA MẮT MÁY CHỦ Sky Block Nông Trại TỪ NGÀY 8/7 ĐẾN HẾT NGÀY 10/7

TOP 1 DONATE THÁNG

RANK (Đại Gia) 1 Tháng + 10% Giá Trị Nạp (3 THÁNG LIÊN TIẾP VĨNH VIỄN)

TOP 2 DONATE THÁNG

+ 8% Tổng Giá Trị Nạp

TOP 3 DONATE THÁNG

+ 5% Tổng Giá Trị Nạp