Top Nạp Thẻ

# Tên Tổng nạp
1 DuongPhucKhang 870000 VNĐ
2 namfly 420000 VNĐ
3 gamedevailonnn 380000 VNĐ
4 Killer_TNT 250000 VNĐ
5 binass 250000 VNĐ
6 Phamtom 200000 VNĐ
7 krultepesgamer 200000 VNĐ
8 Cuong3015 200000 VNĐ
9 Chickencraft 200000 VNĐ
10 ghostzombieVN 150000 VNĐ